Volledige voorwaarden

Deze voorwaarden regelen [de CooperVision Ticketmaster promotie, aanbod van een Ticketmaster e-cadeaukaart ter waarde van € 50] (de “Promotie”). Deze voorwaarden (“Voorwaarden”) prevaleren in het geval van een conflict of inconsistentie met andere communicaties in verband met de Promotie, inclusief reclame- en promotiemateriaal. De instructies voor de claim maken deel uit van de Voorwaarden en door deel te nemen worden alle Aanvragers geacht deze Voorwaarden te hebben aanvaard en zich hieraan te houden. Gelieve een kopie te bewaren ter informatie.

Promotor: CooperVision, Avelingen West 5, 4202 MS, Gorinchem. Gelieve geen aanvragen naar dit adres te sturen.

Beheerder: TLC Marketing UK Ltd, 19 Harcourt Street, London, W1H 4HF.

 1. Voorwaarden voor deelname: De Promotie staat open voor Belgische en Nederlandse inwoners die 16 jaar zijn of ouder op het ogenblik van de aanvraag, uitgezonderd medewerkers van de Promotor en de Beheerder en hun respectievelijke partners of agenten, naaste familieleden van zulke medewerkers en elke andere persoon die betrokken is bij deze Promotie (“Aanvragers”).
 2. Promotieperiode: De Promotie staat open voor Geldige Aankopen (definitie hieronder) van 01/07/2019 tot 01/10/2019 (“Promotieperiode”).
 3. Instructies voor de claim: Maximum twee claims per persoon. De gedetailleerde kassabonnen/facturen die duidelijk de Geldige Aankoop weergeven (aankoopbewijs) moeten afkomstig zijn van een deelnemende opticien.
 4. Om het Aanbod (definitie hieronder) te ontvangen, moeten Aanvragers, 6 dozen kopen van of zich abonneren voor iWear Vivid of iWear Activ contactlenzen (minimum 3 maanden) (“Geldige Aankoop”) bij Pearle Opticiens binnen de Promotieperiode. Aanvragers ontvangen een folder die hen naar deze website stuurt pearle-lenzenactie.be waar ze de volgende gegevens moeten invoeren: naam, e-mailadres, de unieke promotiecode in hun folder en hun kassabon/factuur (aankoopbewijs) uploaden met vermelding van de winkel, de Geldige Aankoop en datum van aankoop. Enkel duidelijke afbeeldingen van de kassabon/factuur (betalingsbewijs) gedateerd binnen de Promotieperiode van een deelnemende opticien zullen aanvaard worden.
 5. Aanvrager moeten 14 dagen (de “Wachtperiode”) wachten vanaf de aankoopdatum op hun kassabon om hun gegevens te registreren zoals beschreven in deel 4 hierboven.
 6. Afsluitdatum claim: Claims moeten vóór 15/11/19 ontvangen zijn en alle aanvragen die na deze datum toekomen zullen geweigerd worden.
 7. De Aanvrager is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens. De Promotor en/of Beheerder behouden zich het recht voor om de juistheid van de gegevens te controleren. Onvolledige, onleesbare, foutief verzonden of laattijdige indieningen zullen niet aanvaard worden. Een bewijs van upload zal niet aanvaard worden als bewijs van indiening. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verloren, beschadigde of laattijdige formulieren en/of de inhoud hiervan. Aanvragers moeten zich bewust zijn van de aard en de beperkingen van het internet en de Promoter en Beheerder aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een fout of vertraging bij de ontvangst van een volledig ingevuld formulier of geüploade kassabon/factuur die te wijten is aan de internetverbinding en een technische storing van de Aanvrager.
 8. Alle kosten in verband met deelname aan de Promotie zijn volledig ten laste van de Aanvragers. Aanvragers kunnen onder geen enkele omstandigheid eisen dat de Promotor of de Beheerder de kosten van hun deelname aan de Promotie dekt.
 9. Deze Promotie is niet geldig in combinatie met een andere aanbieding.
 10. Geldige Aanvragers zullen binnen de 7 werkdagen na hun registratie een e-mail ontvangen die de Ticketmaster e-cadeaukaart ter waarde van € 50 bevat (het “Aanbod”). Deze link is 21 dagen geldig vanaf de datum van aflevering.
 11. Elke unieke promotiecode kan maar eenmalig gebruik worden. Zodra Aanvragers hun Ticketmaster e-cadeaukaart ter waarde van € 50 hebben geclaimd, is de unieke promotiecode niet langer geldig.
 12. Elke Ticketmaster e-cadeaukaart is € 50 waard en is 6 maanden geldig.
 13. Aanvragers zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat ze maken van de Ticketmaster e-cadeaukaart ter waarde van € 50. Dergelijke beloning kan niet doorverkocht, geveild of geruild worden, is niet overdraagbaar en kan niet geheel of gedeeltelijk ingewisseld worden voor cash. De enige verplichting van de Promotor en de Administrator is het toekennen van de Ticketmaster e-cadeaukaart ter waarde van € 50 aan de Aanvragers op voorwaarde dat voldaan is aan alle voorwaarden vermeld in deze Voorwaarden. De Promotor en de Beheerder zijn niet verantwoordelijk voor extra kosten (inclusief belastingen) in verband met de Ticketmaster e-cadeaukaart ter waarde van € 50 en ze aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor annuleringen, stakinngen en/of andere omstandigheden die de Ticketmaster e-cadeaukaart ter waarde van € 50 kunnen annuleren of wijzigen.
 14. De deelname aan de Promotie gebeurt op eigen risico van de Aanvragers. Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wet, zullen de Promotor en de Beheerder niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor welke reden en op welke manier dan ook voor claims, verliezen, om het even welke schade waaronder directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of andere schade die voortvloeien uit de deelname van de Aanvrager aan de Promotie of het gebruik van zijn/haar Ticketmaster e-cadeaukaart ter waarde van € 50.
 15. Verloren of gestolen Ticketmaster e-cadeaukaarten ter waarde van € 50 worden niet vervangen.
 16. Er worden geen aanvragen in bulk of van derden aanvaard. Een kassabon kan maar éénmaal gebruikt worden. Iedereen die deze procedure probeert te omzeilen op een of andere manier zal gediskwalificeerd worden. Dit geldt onder andere voor deelname van dezelfde persoon met gebruik van meerdere e-mailadressen. De Promotor en Beheerder behouden zich het recht voor tot onderzoek en het ondernemen van elke dergelijke actie, in redelijke mate, om zichzelf te beschermen tegen frauduleuze of ongeldige claims met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verzoek aan de Aanvrager voor een verdere verificatie van het aankoopbewijs. De Promotor en de Beheerder behouden zich verder het recht voor om de claims te weigeren die zij, naar eigen absolute goeddunken, frauduleus of ongeldig beschouwen.
 17. De instructies om het Aanbod te claimen zoals hierboven vermeld, maken deel uit van de Voorwaarden van deze Promotie. Elke claim die niet voldoet aan de specifieke voorwaarden van de Promotie zullen ongeldig beschouwd worden.
 18. Alle beslissingen worden genomen naar het absolute goeddunken van de Promotor en Beheerder en zijn definitief. Er kan geen correspondentie worden gevoerd met de Promotor of de Beheerder.
 19. De Promotor en Beheerder behouden zich het recht voor om een vervanging van de beloning te voorzien van dezelfde of hogere waarde.
 20. Deze Promotie wordt beheerd door de Beheerder. Alle correspondentie in verband met deze Promotie moet gericht zijn aan de Beheerder. Indien de Aanvragers om een of andere reden een probleem of vragen hebben over deze Promotie, bezoeken ze best de FAQ’s over de promotie. Hier kunnen ze het formulier ‘contact’ invullen of bellen naar de Klantendienst van de Beheerder voor bijstand +32 78 250 490. De lijnen zijn open van maandag tot vrijdag 9:30 – 17:30 (België) en 10:30 – 19:30 (Nederland), uitgezonderd op Britse, Franse en Nederlandse feestdagen. Standaard telefoontarieven van toepassing. De tarieven voor mobiele en andere internetproviders kunnen variëren. Oproepen kunnen opgenomen of gevolgd worden voor opleidingsdoeleinden.
 21. In uitzonderlijke omstandigheden, buiten onze wil, behoudt de Promotor en de Beheerder zich het recht voor om de Promotie of deze Voorwaarden te annuleren, op te schorten of aan te passen.
 22. Deze Voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens de Belgische en Nederlandse wetgeving en de rechtbanken van Brussel en Amsterdam zijn exclusief bevoegd voor eventuele geschillen die hieruit voortvloeien.
 23. “De Beheerder” is verantwoordelijk voor de realisatie van het Aanbod. Alle gegevens die verstrekt werden om te voldoen aan de Promotie van TLC Marketing zullen uitsluitend gebruikt worden voor de validatie van de claims en de realisatie van het aanbod, tenzij we uw toestemming hebben. Uw persoonlijke gegevens blijven te allen tijde vertrouwelijk. Klik hier voor het Privacybeleid van de Beheerder. U kunt toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens, of eventuele fouten laten corrigeren, door een e-mail te sturen naar [lets.talk@tlcmarketing.com]. Door deel te nemen aan de Promotie, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals hier beschreven is.
 24. Alle correspondentie in verband met deze Promotie moet gericht worden aan de Beheerder (TLC UK, 19 Harcourt Street, London, W1H 4HF met vermelding van “BE & NL CooperVision Ticketmaster Promotie”.